Kundiman

BY JOSE RIZAL

Now mute indeed are tongue and heart:

love shies away, joy stands apart.

Neglected by its leaders and defeated,

the country was subdued and it submitted.

 

But O the sun will shine again!

Itself the land shall disenchain;

and once more round the world with growing praise

shall sound the name of the Tagalog race.

 

We shall pour out our blood in a great flood

to liberate the parent sod;

but till that day arrives for which we weep,

love shall be mute, desire shall sleep.

 

 

Philippines, 1861-1896

Translated by Nick Joaquin

 

Original Tagalog:

Tunay ngayong umid yaring dila't puso

Sinta'y umiilag, tuwa'y lumalayo,

Bayan palibhasa'y lupig at sumuko

Sa kapabayaan ng nagturong puno.

 

Datapuwa't muling sisikat ang araw,

Pilit maliligtas ang inaping bayan,

Magbabalik mandin at muling iiral

Ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan.

 

Ibubuhos namin ang dugo't babaha

Matubos nga lamang ang sa amang lupa

Habang di ninilang panahong tadhana,

Sinta'y tatahimik, iidlip ang nasa.